Andere taal
Mijn Woonplaats
  1. Home
  2. Over ons
  3. Governance
  4. Raad van Commissarissen
Governance

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie van De Woonplaats en de algemene gang van zaken van binnen de organisatie. Daarnaast adviseert zij de directie op diverse gebieden en heeft zij een aantal specifieke verantwoordelijkheden. Ook let de RvC op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het financiële verslaggevingsproces en de naleving van de wet- en regelgeving.

Leden

De RvC van De Woonplaats bestaat uit de volgende personen:


Martin Bijker, voorzitter


Jan Bram de Groot, vicevoorzitter


Dick Janssen, lid op voordracht huurdersvertegenwoordiging


Bernd Jan Klein Entink, lid


Cevdet Örnek, lid op voordracht huurdersvertegenwoordiging


Sahar Salimian, junior commissaris


Véronique Gremmen – de Groot, lid


Commissies

De RvC heeft in verschillende samenstellingen commissies voor uiteenlopende onderwerpen.