Other languages
Mijn Woonplaats
  1. Home
  2. Over ons
  3. Governance
Governance

Algemeen

De Woonplaats hecht veel waarde aan een goed bestuur en goed toezicht. Wij vinden het belangrijk om professioneel op te treden en transparant te zijn. Om een leidraad te bieden bij het integer en transparant handelen, heeft De Woonplaats een aantal documenten opgesteld.

Bestuur

Het bestuur van De Woonplaats bestaat uit directeur-bestuurder Marion Wolters. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de organisatie als geheel. De dagelijkse leiding per afdeling ligt in handen van een directeur en drie managers aan wie bevoegdheden en procuratie zijn verstrekt. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Tijdelijk vervangt Leon Buiting (directeur) Marion Wolters als waarnemend bestuurder.

Marion Wolters

Concern controller

De concern controller ziet toe op de interne risicobeheersing en rapporteert rechtstreeks aan het bestuur over de opzet en werking ervan. De concern controller heeft daarbij de mogelijkheid om in het geval van integriteitsschendingen rechtstreeks contact op te nemen met de RvC.

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van de woningstichting en de algemene gang van zaken van de stichting en de met haar verbonden onderneming(en). Daarnaast adviseert zij het bestuur op diverse gebieden en heeft zij een aantal specifieke verantwoordelijkheden, waaronder het benoemen van de accountant. Ook let de RvC op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het financiële verslaggevingsproces en de naleving van de wet- en regelgeving.

Meer informatie over de taken en werkwijze van onze RvC, haar leden en commissies? Ga dan naar de pagina over onze RvC

Structuur

In de statuten zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel de RvC als het bestuur beschreven.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.