Other languages
Mijn Woonplaats
  1. Home
  2. Projecten
  3. Maanstraat

Maanstraat

Plaats
Enschede
Verduurzaming
176
woningen
worden gerenoveerd en verduurzaamd!
100%
akkoord op het Sociaal Plan
Alle bewoners stemden in met de plannen.
2024
verwachte oplevering
Dan zijn we klaar!
Status
  1. Plan
  2. In uitvoering
  3. Opgeleverd

De 176 appartementen aan de Maanstraat, Steenbokstraat en G.J. van Heekstraat worden in 2022, 2023 en 2024 gerenoveerd. Voor deze ingrijpende renovatie moeten de huidige bewoners verhuizen. In mei en juni 2021 zijn we met alle bewoners in gesprek gegaan over de plannen, gevolgen en oplossingen. Voor de renovatie en ingang van het Sociaal Plan moest minimaal 70% van de bewoners instemmen met de plannen. Na alle gesprekken werd een unaniem akkoord behaald, 100% van de bewoners stemde in. Het Sociaal Plan is daarna ingegaan en de uivoering vindt gefaseerd plaats.

In april 2022 startten we de renovatie van het eerste blok van 40 appartementen (Maanstraat 7 tot en met 85). Plegt-Vos is de realisatiepartner die de werkzaamheden uitvoert. Via de bouwapp zijn de dagelijkse werkzaamheden te volgen. 

De werkzaamheden

De werkzaamheden zijn omvangrijk. Aan de buitenzijde worden onder andere dakpannen, kozijnen, ramen en deuren vervangen en gevels geïsoleerd. Verlichting en elektra in gemeenschappelijke ruimtes worden vervangen, trappenhuizen opgefrist en balkons en gevels hersteld. In de woningen worden asbest en gasaansluiting verwijderd en de complete elektra installatie vervangen. Er komen maatregelen tegen geluid, isolatie en een ventilatievoorziening. Daarnaast worden, daar waar van toepassing, badkamers, keukens en toiletten vervangen. Een zeer complete en ingrijpende renovatie, maar één waarmee De Woonplaats meerdere complexen met cultuurhistorische waarde voor Enschede weet te behouden. Architectenbureau Beltman uit Enschede maakte het ontwerp voor het exterieur van de complexen, waardoor de wederopbouwarchitectuur in zijn kenmerkende vormentaal weer nieuw leven gegeven ingeblazen krijgt.

Project in beeld


De werkzaamheden zijn zo omvangrijk dat dit niet uitgevoerd kan worden in bewoonde staat. De zes appartementencomplexen staan gelijk aan de zes fases van uitvoering. Per fase verhuizen de bewoners. Iedere bewoner heeft de mogelijkheid gekregen terug te keren naar het eigen appartement, door te schuiven naar een gerenoveerd appartement of definitief te verhuizen naar een plek elders.

Stand van zaken

We zijn bezig met de uitvoering van het zesde en laatste blok aan de G.J. van Heekstraat! In maart 2023 hebben de eerste nieuwe bewoners van het vijfde blok, aan de Steenbokstraat, hun intrek genomen. Het zesde blok aan de G.J. van Heekstraat ligt tegenover het winkelcentrum.

Gemeenschappelijke tuinen

Voor alle appartementencomplexen in dit project geldt dat de begane grond woningen redelijk diepe achtertuinen hebben. In de praktijk zijn dit soort grote tuinen soms moeilijk en kostbaar om te onderhouden. We hebben daarom besloten de bestaande tuinen minder diep te maken en het deel dat daarmee vrij komt in te richten voor gemeenschappelijk gebruik. Tuinen achter de appartementencomplexen die al gerenoveerd zijn, zijn al aangelegd of worden nog ontworpen. Dat ontwerpen doen we samen met bewoners. Doel is een zo groen mogelijke tuin, die bijdraagt aan het klimaat en buitenruimte biedt aan alle bewoners. Win win!

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.