Other languages
Mijn Woonplaats
  1. Home
  2. Projecten
  3. Bouwstroom Oost

Bouwstroom Oost

Plaats
Regio
Nieuwbouw
Status
  1. Plan
  2. In uitvoering
  3. Opgeleverd

De vraag naar woningen is groter dan het aanbod; er moeten snel meer nieuwe woningen worden gebouwd. Initiatiefnemer WoON Twente met als trekkers woningcorporaties Domijn, Vechtdal Wonen, Viverion, Welbions en De Woonplaats is daarom gestart met Bouwstroom Oost. Dit is een meerjarige samenwerking om door middel van conceptuele bouw sneller betaalbare woningen te realiseren. De gezamenlijke ambitie is om tot 2030 zo'n 2.000 conceptuele woningen te bouwen. Hiervan is de helft grondgebonden en de helft gestapeld.

Gezamenlijke inkoop

Steeds meer woningcorporaties en gemeenten kiezen ervoor om nieuwe woningen te ontwikkelen in een bouwstroom. Bouwstroom Oost is de achtste in Nederland. In zo’n bouwstroom kopen woningcorporaties gezamenlijk conceptwoningen in. Dit levert tijdwinst, kostenbesparingen en een beter lopend proces op. De kwaliteit en uitstraling van de woningen zijn bovendien meer dan gelijkwaardig aan traditioneel gebouwde woningen. 

Aanmeldfase voor aanbesteding is gestart

Via twee aanbestedingen - grondgebonden en gestapelde bouw - zoeken de vijf genoemde corporaties één of twee bouwbedrijven die de komende vier jaar conceptuele woningen gaan ontwikkelen en realiseren. Mogelijk sluiten meer corporaties in de loop van het traject aan en wordt de uitvraag groter. Geïnteresseerde bouwbedrijven kunnen zich voor beide aanbestedingen aanmelden. Per aanbesteding worden in de selectiefase vier partijen geselecteerd om deel te nemen aan de ‘gesloten gunningsfase’ die leidt tot het gunnen aan één partij. Naar verwachting zijn de aannemers in het najaar van 2024 bekend. Op dat moment zijn ook meer concrete plannen bekend waar er gebouwd wordt en hoeveel.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.