Other languages
Mijn Woonplaats
 1. Home
 2. Werken bij
 3. Alle vacatures
 4. Directeur-bestuurder

Directeur-bestuurder

32 - 36 uur
WO
SOLLICITEER

Wij zoeken een energieke directeur-bestuurder die bouwt aan een duurzame toekomst voor De Woonplaats. Spreekt deze uitdaging jou aan? Lees dan verder!

Jouw profiel

 • Een extern boegbeeld met lef en flair
 • Je hebt hart voor onze huurders in Enschede en de Achterhoek
 • Je bent samenwerker pur sang die integrale verantwoordelijkheid kan dragen
 • Een moderne bestuurder met een frisse blik

Functie-informatie

 • Jij wordt onze tweede directeur-bestuurder
 • Je werkt aan duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid voor onze huurders
 • Je vertaalt onze missie naar wat intern nodig is, dat doe je samen met het MT
 • Jouw focus ligt hierbij met name op Financiën en Vastgoed

De Woonplaats is met 16.500 verhuurbare woningen in Twente en de Achterhoek een van de grootste corporaties in Oost-Nederland. We hebben de komende jaren te maken met een enorme volkshuisvestelijke opgave, een grillige politieke agenda en maatschappelijke ontwikkelingen. Aan meer dan 30.000 mensen bieden we een thuis in de gemeenten Enschede, Winterswijk, Oost Gelre en Aalten. Met onze 260 medewerkers werken we dagelijks aan onze missie ‘goede en betaalbare woningen voor onze sociale doelgroep in prettige en leefbare buurten, op een innovatieve en maatschappelijke wijze nu en in de toekomst’. Daarbij houden we rekening met de impact op de maatschappij. Dat betekent vooruitdenken, slim beslissen en tegelijkertijd lef hebben. Het zit in ons DNA. Wij willen een vooraanstaande speler blijven in de steeds complexer wereld van de volkshuisvesting. Dat vergt dat we onze organisatie en mensen blijven ontwikkelen. Daarom breiden wij ons bestuur uit van 1 naar 2 personen.


Onze opgave

De wereld verandert snel en wonen staat op alle politieke agenda’s. Niet alleen neemt de complexiteit van volkshuisvesting toe en wordt onze huurderspopulatie veelzijdiger, ook de kwantitatieve opgave, waarbij Presteren-naar-Vermogen steeds belangrijker wordt, neemt toe. De Woonplaats volgt deze ontwikkelingen, zet vol in op leefbaarheid, gebiedsgericht werken en op innovatie en zoekt steeds actiever de samenwerking, om samen op te trekken en al deze opgaves het hoofd te bieden. Extern betekent dit losmaken wat vastzit; door bijvoorbeeld grondposities te verwerven en slimme samenwerkingen te zoeken om te versnellen. Intern zullen we ons moeten aanpassen en onze organisatie moeten stroomlijnen met de externe opgave. In jou zoeken we ons externe boegbeeld met lef en flair, een samenwerker pur sang die integrale verantwoordelijkheid kan dragen.

 • We zoeken een moderne bestuurder met een hart voor volkshuisvesting en een frisse blik. Je staat open voor de sociale context en bent gericht op samenwerking zowel intern als met je maatschappelijke partners. Je werkt aan duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid voor onze huurders.
 • Je ontwikkelt samen een toekomstvisie op gezond, betaalbaar en duurzaam wonen waarbij je de opvatting van de huurders, zoals verwoord in de diverse overlegorganen, zwaar laat meewegen.
 • Als directeur-bestuurder ben je in staat de visie en missie te vertalen naar wat intern nodig is.
 • Je neemt je mensen mee in deze veranderende eisen en met jouw visie en inzet inspireer je medewerkers. Zo wordt De Woonplaats een corporatie die nog meer flexibel en wendbaar is, kansen ziet en durft te verzilveren, die snelheid maakt en proactief te werk gaat. Alles wat nodig is om dit intern en extern te bereiken heeft jouw dagelijkse aandacht en interesse.
 • In jouw leidinggevende stijl ben je verbindend en ondernemend.
 • Je bent samen met je collega verantwoordelijk voor de verdere doorontwikkeling van het MT.
 • De organisatie bestaat uit vier afdelingen: Klant & Wijken, Beleid & Organisatie, Vastgoed en Financiën. Jouw focus ligt hierbij met name op Financiën en Vastgoed. Samen met de andere bestuurder zijn jullie integraal verantwoordelijk voor het totaal en geef je leiding aan het MT.
 • Met jouw externe oriëntatie draag je zorg voor een positief imago van De Woonplaats. Je participeert proactief in lokale en regionale netwerken en gericht op samenwerking weet je partijen strategisch te verbinden om de visie en missie waar te maken. Daarbij participeer je in bestuurlijke overleggen met onder andere gemeenten en collega corporaties. Je bent gewend op meerdere borden te spelen en neemt de organisatie mee in relevante externe ontwikkelingen.
 • Je weet in je rol een goede balans te vinden tussen ‘stenen, mensen en geld’.
 • Je rapporteert als Raad van Bestuur aan de RvC.

Jouw relevante kennis en achtergrond

Voor deze mooie bouwende rol, waarin je met jouw collega-bestuurder verantwoordelijk bent voor de dagelijkse voortgang én de veranderingen, zoeken we een directeur-bestuurder met de volgende kwaliteiten:

Jouw competenties en persoonlijkheid

Naast de kennis en kunde die je meebrengt is het minstens zo belangrijk dat je beschikt over persoonskenmerken en competenties die maken dat je een grote kans van slagen hebt en gelukkig wordt in deze baan.

 • Deze bouwende rol zowel intern als extern, vraagt een frisse bestuurder met lef, nieuw elan, flair en ondernemerschap (kansen verzilveren, gecontroleerde risico’s durven te nemen, sturen op afspraken en resultaat). Een bouwer die visie-gedreven stappen gaat zetten en doorzet als het even tegenzit;
 • Je bent zichtbaar en politiek/ bestuurlijk sensitief. Je weet op verschillende niveaus externe contacten te leggen en te onderhouden. Je kunt je inleven in de problematiek van de huurders en belanghouders en draagt zorg voor een positief imago van De Woonplaats;
 • Je weet gedeelde belangen te verenigen en kunt tegengestelde belangen overbruggen;
 • Door jouw kennis van de regio heb je een beeld bij de ontwikkeling van Twente/ Achterhoek en weet je bij samenwerkingspartijen vertrouwen en draagvlak te creëren en een brug te slaan tussen de samenleving en de organisatie;
 • Je spreekt mensen aan op gewenst resultaat in een veranderende organisatie. In jouw werkwijze ben je communicatief sterk, proactief, zelfreflectief, omgevingsbewust en samenwerkend, je grondhouding kenmerkt zich door de kreet: het glas is half vol.

Wat wij bieden

Solliciteren via CK Search

CK Search ondersteunt ons bij de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. Graag lezen zij jouw motivatie en CV en gaan ze met je in gesprek om te onderzoeken of je de optimale match bent. Caroline Kamphuis is de contactpersoon. Solliciteren mag door haar te mailen op caroline@cksearch.nl. Graag hoort zij ook wanneer jij op vakantie bent, zodat ze hier rekening mee kan houden. 

Heb je vragen over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Leon Buiting (directeur-bestuurder a.i.). Hij is dagelijks tussen 16:00 en 18:00 uur bereikbaar voor vragen op 06 57 58 57 33. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties is voorwaarde voor benoeming, evenals een VOG.

Over De Woonplaats

Wij zijn een woningcorporatie die een thuis biedt aan meer dan 30.000 mensen. Vooral in de gemeenten Aalten, Oost Gelre, Winterswijk en Enschede, het gebied waar wij ons thuis voelen.

Ambitie
Veel nieuwe woningen in Enschede en de Achterhoek bijbouwen en ook woningen verduurzamen. Je hoort het al! Wij zitten vol ambitie.
Lef
Wij kijken verder dan alleen woningen. We hebben hart voor onze huurders. Met lef en innovatie maken wij het verschil.
Innovatie
Wij houden van innovatie! Niet alleen als het gaat om duurzamer bouwen, maar ook bij slimme processen en digitalisering.


Medewerkers vertellen

Onze collega's vertellen over het werken bij De Woonplaats.

Beste Werkgevers

De Woonplaats heeft in 2021 en 2022 het keurmerk voor Beste Werkgevers (World-class Workplace) ontvangen. We scoren als werkgever bovengemiddeld op werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots & het benutten van talent.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.